เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeบริการป้องกันและวินิจฉัยโรคของ Medix

บริการป้องกันและวินิจฉัยโรคของ Medix

บริการป้องกันและวินิจฉัยโรคของ Medix นำเสนอวิธีการแบบใหม่ ที่มอบโอกาสแตกต่างในการป้องกันและวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่โรคจะปรากฏ บริการนี้จะยืนยันความมั่นใจให้คุณอีกครั้ง และช่วยให้คุณจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงรุก

 

ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อสุขภาพของเรา  เนื่องจากแต่ละบุคคลต่างกัน จึงต้องอาศัยการคัดกรอง ระเบียบวิธีในการป้องกันโรค และการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ แนวทางแก้ไขแบบเดียวจึงไม่เหมาะกับคนทุกคน ความก้าวหน้าที่สำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ตรวจจับและบันทึกความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยแต่ละคนได้ รวมถึงการช่วยทำให้เราเข้าใจลักษณะความเสี่ยงรายบุคคล ความโน้มเอียงรับโรคบางอย่าง และเป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันโรคและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการใช้ยาและการรักษาโรค

 

ประสบการณ์อันยาวนานของ Medix ในการจัดการดูแลผู้ป่วยหลายพื้นเพที่มีมาจากประเทศต่างๆและจากระบบการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย ช่วยให้เราตระหนักถึงความจำเป็นของวิธีการที่เป็นองค์รวมและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแต่ละบุคคล ตลอดจนช่วยทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าดังกล่าว ในการมอบบริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคลได้


บริการประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ดังนี้

  1. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพบนเว็บไซต์
  2. การทดสอบทางพันธุกรรมโดยเฉพาะ (การทดสอบทางพันธุกรรมภายนอกร่างกายที่ใช้งานง่าย)
  3. การทดสอบตัวบ่งชี้ใหม่และการคัดกรองรายบุคคล (การตรวจเลือด)
  4. แผนดูแลป้องกันเฉพาะบุคคลและการติดตามผลประจำปีที่นำโดยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโดยเฉพาะ

 

บริการเหล่านี้ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย

  • แพทย์จากสาขาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกันด้วย
  • ที่ปรึกษาทางด้านพันธุกรรม
  • พยาบาล
  • นักโภชนาการ

ด้วยบริการนี้ คุณจะได้รับความรู้และเครื่องมือเพื่อระบุความเสี่ยงเฉพาะบุคคล และป้องกันไม่ให้เกิดการพัฒนา 4 โรคร้ายซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อชีวิตของเรา คือ

 

การเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมโดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือของเหลวในร่างกาย  เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์นี้ทำให้เราสามารถระบุถึงแนวโน้มทางพันธุกรรมของโรคที่เฉพาะเจาะจงและสร้างข้อมูลทางพันธุกรรมขึ้นมาได้  การหาข้อมูลทางพันธุกรรมช่วยให้การหาข้อมูลความเสี่ยงมีความเฉพาะตัวและแม่นยำอย่างมาก การวางแผนการป้องกันโรคล่วงหน้าจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

 

การตรวจทางพันธุกรรมและการคัดกรองทางการแพทย์ได้รับการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์  จากการวิจัยที่บ่งชี้ว่า 10% ของอัตราการเกิดมะเร็งทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีนพันธุกรรม ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 มีความเสี่ยงที่มะเร็งเต้านมจะเติบโตมากกว่าคนทั่วไป 5 เท่า

 

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเป็นดัชนีชี้วัดสภาวะทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะสภาวะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรค การปรากฏโรค หรือระยะของโรค  เราสามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการตรวจรักษาเพื่อคัดกรอง วินิจฉัย หรือติดตามการเคลื่อนไหวของโรคต่าง ๆ และแนะแนวทางการบำบัดแบบเจาะจงในระดับโมเลกุล หรือประเมินการตอบสนองในการรักษาได้  โดยการวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใช้การพิจารณาจากการตรวจเลือด น้ำเหลืองของเลือด หรือตัวอย่างเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ

 

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ ๆ จำนวนมากปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคาดคะเนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดรุนแรง มิเช่นนั้นแล้วก็ยากที่จะตรวจจับความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้ ความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาการตรวจโปรตีนตอบสนองในระยะเฉียบพลัน  (hs-CRP) การศึกษาอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้นี้คาดคะเนความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวของบุคคลที่ไม่มีประวัติของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน  ผู้ป่วยที่มีระดับ hs-CRP เพิ่มขึ้นโดยที่ระดับคลอเรสเตอรอลไม่เพิ่มขึ้น ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์ในการป้องกันโรคนี้เป็นอย่างมากจากการบำบัดด้วยยาลดไขมันในเลือด (statin therapy)  

 

การเข้าใจข้อมูลความเสี่ยงของคุณและการที่มีทีมดูแลทางการแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อชี้แนะแนวทางให้กับคุณ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตที่จำเป็นและติดตามการวัดผล  เราสามารถช่วยคุณวางแผนและหลีกเลี่ยงภาวะเหล่านี้ได้ด้วยการตรวจทางพันธุกรรมและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณ

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok