เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeบริการดูแลสุขภาพที่คล่องตัวสูง

บริการดูแลสุขภาพที่คล่องตัวสูง

ขณะที่เราอาศัยอยู่ในโลกทบริการ ผลิตภัณฑ์ เงินทุน และแรงงานเคลื่อนย้าย (mobile workforce) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการบริการด้านสุขภาพเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดถึงความไม่เสมอภาคระหว่างภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ  เมื่อส่งลูกจ้างและผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างไปทำงานยังต่างประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมการและข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความจำเป็นด้านการดูแลสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

 

การประเมินสภาพปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมของลูกจ้างเพื่อไปทำงานยังต่างประเทศเป็นทั้งความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบ และยังช่วยลดต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบกับธุรกิจอีกด้วย

 

บริการต่อไปนี้นำเสนอวิธีการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับลูกจ้างแบบครบวงจร และมอบเครื่องมือช่วยจัดการดูแลสุขภาพในสภาพแวดล้อมใหม่ พร้อมกับการให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับผู้ว่าจ้าง

การคัดกรองสุขภาพก่อนการมอบหมายงาน

ภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บจำนวนมากอาจจะมีอยู่ก่อนหรือสามารถตรวจเจอได้ก่อน และในบางกรณีสามารถป้องกันได้  การแน่ใจกับการคัดกรองที่เหมาะสมและความโปร่งใสของสถานะสุขภาพปัจจุบันของลูกจ้างนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  อีกทั้งการประเมินนี้จะช่วยให้เห็นภาพ และให้คำแนะนำเพื่อจัดการกับโรคเรื้อรังใดก็ตามในปัจจุบันได้

 

ระเบียบวิธีการคัดกรองสุขภาพก่อนการมอบหมายงานของ Medix ประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ห้าขั้นตอนที่ทั้งเข้าถึงได้ง่าย และให้ข้อมูลที่สามารถปฏิบัติได้แก่ลูกจ้าง ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างและผู้ว่าจ้างด้วยเช่นกัน:

 1. การตรวจสอบประวัติทางการแพทย์
 2. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพดิจิทัล เพื่อตรวจสอบสถานะและปัจจัยด้านสุขภาพต่าง ๆ
 3. การซักถามประวัติโดยแพทย์ของ Medix ทางโทรศัพท์หรือการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
 4. การส่งตัวเพื่อรับการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง
 5. การสรุปรายงานแก่ทั้งลูกจ้างและผู้ว่าจ้าง

การแนะนำเบื้องต้น

ระเบียบวิธีการแนะนำเบื้องต้นของ Medix คำนึงถึงสถานะสุขภาพของแต่ละบุคคล และให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่พวกเขาไปทำงาน ประกอบด้วย

 1. สำเนาดิจิทัลของข้อมูลการดูแลสุขภาพภายในประเทศพร้อมรายชื่อผู้ให้บริการและข้อมูลในการติดต่อ
 2. การตรวจประวัติการรักษาหรือรายงานการคัดกรองสุขภาพก่อนมอบหมายงาน
 3. การแนะนำเบื้องต้นกับแพทย์หรือพยาบาลของ Medix ผ่านการประชุมทางจอภาพ หรือการโทรประชุมทางไกล

โปรแกรมรักษามะเร็ง

โปรแกรมรักษามะเร็งทั่วโลกของ Medix ช่วยเหลือลูกจ้างที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยการแนะแนวทางและช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ที่ดีที่สุดตลอดการรักษา ตลอดจนมอบหมายให้พยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็งละแอายุรแพทย์โรคมะเร็งดูแลผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ

บริการประกอบด้วย

 1. การนัดหมายทีมแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและการซักถามประวัติครั้งแรก (ทางโทรศัพท์หรือการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ)
 2. การประเมินภาวะของโรคและการวินิจฉัยซ้ำอีกครั้ง
 3. การตรวจประเมินแนวทางการรักษาที่ได้รับการแนะนำมาใหม่อีกครั้ง โดยใช้คำแนะนำที่ปรับให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละคนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในสาขาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  ถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้รับคำแนะนำการรักษามาก่อน Medix จะให้คำปรึกษาและแนะนำระเบียบวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้
 4. Medix จะรับรองการวางแผนการรักษาที่ดีที่สุด การประสานงาน การดำเนินการรักษา และการดูแลการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ว่าที่ใดก็ตามในโลก ตลอดกระบวนการ
 5. การให้คำปรึกษาและดูแลสภาพจิตใจตลอดระยะเวลาให้บริการ
 6. การส่งเสริมทางโภชนาการเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนและจัดการผลข้างเคียงอย่างเหมาะสมที่สุด

 

แต่ละบริการมีระยะเวลาให้บริการอย่างน้อยหกเดือน

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok