เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลขั้นตอนในการใช้บริการ

ขั้นตอนในการใช้บริการ

ขั้นตอนในการใช้บริการ

 

การเริ่มต้นใช้บริการและการประเมินอาการเจ็บป่วยอีกครั้ง

การนัดหมายกับทีมจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสและพยาบาลผู้ประสานงานทางการแพทย์ การขอเรียกดูเอกสารทางการแพทย์ เช่น ผลตรวจต่าง ๆ ภาพถ่ายรังสี เวชระเบียน ฯลฯ การตรวจสอบ ประเมินสภาวะการเจ็บป่วยและข้อมูลทางการแพทย์ซ้ำ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการตรวจเพิ่มเติมหากจำเป็น

การทบทวน การปรึกษา และการให้คำแนะนำ

การส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ การประเมินผู้ป่วยอีกครั้งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การพิจารณาผลตรวจทั้งหมด รวมถึงภาพถ่ายรังสีและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญของ Medix การกำหนดคำแนะนำในการรักษา การวางโปรแกรมการรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด การส่งตัวผู้ป่วยไปยังทีมแพทย์ชั้นนำเพื่อรับการรักษา การสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับทีมแพทย์เจ้าของไข้หากจำเป็น

การแนะนำ การควบตรวจสอบและการช่วยเหลือ

การประสานงานและอำนวยความสะดวกขณะดำเนินโปรแกรมการรักษา การติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแล การให้ความช่วยเหลือรายบุคคลอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลทางการแพทย์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การให้คำแนะนำตลอดการพักฟื้นจนผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ การสรุปผลการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในอนาคตหากต้องการ
คำถามที่พบบ่อย >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok