เริ่มบริการ
เริ่มบริการ

เหตุผลที่เลือก Medix

เหตุผลที่เลือก Medix

สุขภาพเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรเสี่ยง สำหรับ Medix สุขภาพของคุณต้องมาก่อน เราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณเพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

จากประสบการณ์ทางคลินิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Medix สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ด้วยการสร้างทักษะและครอบครองสินทรัพย์ที่มีค่ามากมาย Medix เลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ เช่น การวิเคราะห์ระบบสุขภาพเชิงลึก และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

10 เหตุผลที่คุณควรเลือก Medix

  1. แพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - แพทย์เฉพาะทางของเราได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน โดยใช้มาตรฐานที่เข้มงวดและหลักเกณฑ์การคัดเข้าที่พิจารณาทั้งความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ฐานข้อมูลของ Medix ทั่วโลกมาจากมาตรชี้วัดด้านคุณภาพทางวิชาชีพและประสบการณ์ทางคลินิกที่สั่งสมมา ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เข้ามาข้องเกี่ยว ใช้เพียงการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบในการพิจารณาเท่านั้น
  2. ความสัมพันธ์กว้างขวางทั่วโลก – Medix รักษาสัมพันธภาพกับแพทย์เฉพาะทางชั้นนำมากกว่า 4,000 คนและสถานพยาบาลชั้นเลิศมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
  3. การปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอด  – ฝ่ายวิจัยของ Medix ติดตามค้นหาข้อมูลการพัฒนาด้านการแพทย์ล่าสุด รวมถึงการประสานงานกับกับแพทย์เฉพาะทางชั้นนำ โรงพยาบาลและติดตามการทดลองทางคลินิกอย่างสม่ำเสมอ
  4. การควบคุมดูแลภายใน  – ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษา Medix ไม่ใช่ผลผลิตที่มาจากความเห็นของแพทย์เพียงหนึ่งคนหรือการปรึกษาหารือครั้งเดียว ทีมสหวิชาชีพอันประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางจากสาขาต่าง ๆ ร่วมทำงานประสานกัน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับเคสของผู้ป่วยทุกรายอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาข้อสรุปในการรักษาให้สมบูรณ์ ผู้อำนวยการทางการแพทย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับรองคุณภาพการรักษาจะติดตามตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดภายในองค์กรเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง 
  5. ความกล้าหาญ – Medix กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องที่ยากลำบาก พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องสำหรับคุณ
  6. การดูแลอย่างต่อเนื่อง – บริการของเราเป็นมากกว่าการขอความเห็นที่สองทางการแพทย์ Medix จะติดตามและดูแลการดำเนินการรักษาที่กระทำโดยแพทย์เจ้าของไข้ของคุณอยู่เรื่อย ๆ และหากคุณยินยอม ทีมของ Medix และแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษาสามารถติดต่อกับแพทย์เจ้าของไข้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
  7. ความเฉพาะตัว  – ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามองลูกค้าแต่ละรายและภาวะการเจ็บป่วยเป็นรายกรณี ทัศนคตินี้กำหนดวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้ป่วยตลอดจนการสื่อสารระหว่างบุคคลของเรากับลูกค้า
  8. ความพร้อมให้บริการ – ศูนย์บริการลูกค้าของ Medix พร้อมให้บริการคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
  9. ความเป็นกลาง – ความเห็นและข้อเสนอแนะทางการแพทย์ที่ได้รับจากแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษาของ Medix มาจากประสบการณ์ทางคลินิกและความเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งปลอดจากปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอกและผลประโยชน์ทางการค้า แพทย์ของเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลหรือวิธีบำบัดอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากัน แต่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสุขภาพของลูกค้า
  10. ผลลัพธ์ – อัตราความสำเร็จของ Medix พิสูจน์ให้เห็นว่า เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ จากสถิติค่าเฉลี่ยทั่วโลกของเราพบว่า 20% ของเคสได้รับการวินิจฉัยโรคที่แตกต่าง ใน 43% ของเคสมีการปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม และ 55% ของเคสไม่ต้องผ่านขั้นตอน การถ่ายภาพรังสี และการตรวจวินิจฉัยที่ล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกายโดยไม่จำเป็น 
ทำไมฉันจึงต้องมีแพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok