เริ่มบริการ
เริ่มบริการ

เหตุผลที่เลือก Medix

เหตุผลที่เลือก Medix

สุขภาพเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรเสี่ยง ที่ Medix สุขภาพของคุณต้องมาก่อน เรารับรองว่าคุณจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

จากประสบการณ์ทางคลินิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Medix สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ด้วยการสร้างทักษะและครอบครองสินทรัพย์ที่มีค่ามากมาย  Medix เลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ เช่น การวิเคราะห์ระบบสุขภาพเชิงลึก และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยของเราจะเข้าถึงการรักษาโรคแบบเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

10 เหตุผลที่คุณควรเลือก Medix

 

 1. ทีมแพทย์เฉพาะทาง - แพทย์เฉพาะทางของเราได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน โดยใช้มาตรฐานที่เข้มงวดและหลักเกณฑ์การคัดเข้าที่พิจารณาทั้งความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  ฐานข้อมูลของ Medix ทั่วโลกมาจากมาตรชี้วัดด้านคุณภาพทางวิชาชีพและประสบการณ์ทางคลินิกที่สั่งสมมาล้วน   ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เข้ามาข้องเกี่ยว ใช้เพียงการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติของเราเท่านั้น

 2. ความสัมพันธ์กว้างขวางทั่วโลก – Medix รักษาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมากกว่า 4,000 คนและสถานพยาบาลชั้นเลิศมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก

 3. การปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอด  – ฝ่ายวิจัยของ Medix ติดตามหาข้อมูลของการพัฒนาทางการแพทย์ล่าสุด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ โรงพยาบาลและการทดลองทางคลินิกอย่างสม่ำเสมอ

 4. การควบคุมดูแลภายใน  – ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก Medix ไม่ใช่ผลผลิตที่มาจากความเห็นของแพทย์หนึ่งคนหรือการปรึกษาหารือครั้งเดียว  ทีมสหวิชาชีพอันประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางจากสาขาที่แตกต่างกัน ร่วมกันทำงานประสานกันเพื่อหาข้อสรุปในการรักษาให้สมบูรณ์ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเคสของผู้ป่วยทุกรายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม  ผู้อำนวยการทางการแพทย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับรองคุณภาพการรักษาจะติดตามตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดภายในองค์กรเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง  

 5. ความกล้าหาญ – Medix กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องที่ยากลำบาก พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน และต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องสำหรับคุณ

 6. การควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง – บริการของเราเป็นมากกว่าการตรวจวินิจฉัยซ้ำ  แพทย์จำนวน 10-15 คนเข้าร่วมในการจัดการและการประเมินผู้ป่วยแต่ละราย บางคนยังคงติดตามและดูแลการดำเนินการรักษาต่อไป โดยจะติดต่อกับแพทย์เจ้าของไข้อยู่เรื่อย เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น  

 7. ความเฉพาะตัว  – ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่เหมือนกัน นี่เป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเราจึงยืนยันการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายและภาวะการเจ็บป่วยแยกพิเศษเป็นรายบุคคล  ทัศนคตินี้ควบคุมวิธีที่เราประเมินการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนการสื่อสารระหว่างบุคคลของเรากับผู้ป่วย

 8. ความพร้อมให้บริการ – ศูนย์บริการลูกค้าของ Medix พร้อมให้บริการคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

   

 9. ความเป็นกลาง – ความเห็นและข้อเสนอแนะทางการแพทย์ที่ได้รับจาก Medix มาจากการตรวจสอบของแพทย์เฉพาะทางประสบการณ์ ทางคลินิกและฝ่ายค้นคว้าและวิจัยของเรา ซึ่งปลอดจากตัวกระตุ้นภายนอกและผลประโยชน์ทางการค้า แพทย์ของเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลหรือวิธีบำบัดอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากัน แต่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 10. ผลลัพธ์ – อัตราความสำเร็จของ Medix พิสูจน์ให้เห็นว่า เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้ป่วยของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ 20% ของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างหลังจากใช้บริการ 43% ของเคสผู้ป่วยได้รับแผนการรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการแนะนำทางเลือกการรักษา  และเราช่วยให้ 55% ของผู้ป่วยไม่ให้ต้องผ่านขั้นตอน การถ่ายภาพรังสี และการตรวจวินิจฉัยที่ล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกายโดยไม่จำเป็น 


 

ทำไมฉันจึงต้องมีแพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok