เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลคืออะไร

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลคืออะไร

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลคืออะไร

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลประกอบด้วย การตรวจสอบคำวินิจฉัยโรคใหม่อีกครั้ง การส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม การเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาและการควบคุมดูแลการดำเนินการรักษา ขณะที่ความช่วยเหลือทางการแพทย์จะดำเนินต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือน

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงจะถูกถาโถมไปด้วยด้วยข้อมูล คำแนะนำในการรักษา ความคิดเห็นที่ขัดแย้ง และแนวทางที่แตกต่างกัน ทีมมืออาชีพของ Medix จะช่วยแนะแนวทางให้คุณข้ามผ่านคำถามมากมาย อุปสรรคหลากหลาย และความไม่แน่ใจต่าง ๆ


ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของเรามุ่งมั่นที่จะมอบผลประโยชน์สูงสุดแก่คุณ โดยจะพิจารณาเคสของคุณในเชิงลึกและตรงประเด็น และจะช่วยทำให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถเลือกและได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

ลูกค้าของ Medix จะได้พบกับทีมดูแลสหสาขาวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ นำโดยแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ  คุณแพทย์เหล่านี้เป็นแพทย์อาวุโสที่ได้รับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากความเป็นมืออาชีพและการปฏิบัติตนในการดูแลผู้ป่วยของพวกเขา นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในสาขานั้น ๆ ด้วย

 

ทีมของเรายังประกอบด้วยพยาบาล ผู้ประสานงาน และศูนย์ให้บริการลูกค้าที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกและศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศทั่วโลกของ Medix

 

ข้อแตกต่างระหว่างบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลและการขอความเห็นที่สอง

 

คำแนะนำที่ได้รับภายใต้ขอบข่ายบริการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลานั้น ๆ หลังจากได้รับความเห็นแล้ว การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษาที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเอง บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix เป็นบริการที่มีความต่อเนื่องที่มาพร้อมกับการตรวจประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาการป่วย ณ ปัจจุบันของผู้ป่วยตามเวลาจริงและต่อเนื่อง รวมทั้งกระบวนการการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การวินิจฉัยโรคอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยฟื้นตัว

 

บริการครอบคลุมในประเด็นใดบ้าง

 

หลังจากการติดต่อครั้งแรกกับทางเราและเซ็นชื่อในแบบฟอร์มให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์และแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมและสละสิทธิ์ในการรักษาความลับทางการแพทย์ของ Medix แล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมดูแลผู้ป่วยรายบุคคลที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะ  ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสและพยาบาลผู้ประสานงานการรักษา

 

 ทีมจะช่วยเรียกค้นข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ภาพถ่ายรังสี รายงานและสรุปการให้คำปรึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาตรวจทาน และหากจำเป็นอาจมีการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม

 
จากนั้นแพทย์เฉพาะทางชั้นนำในสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งจะหารือเกี่ยวกับเคสนั้นๆ จากนั้นทีมสหสาขา จะแนะนำแผนและแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดหลังจากการหารือร่วมกันแล้ว
 

ในขั้นตอนนี้ แพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจะรับหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค ทางเลือกในการรักษาที่เป็นไปได้ และคำแนะนำที่สั้นกระชับแต่เข้าใจง่าย หลังจากการหารือแผนการรักษาและทำการตัดสินใจที่จำเป็นร่วมกันกับผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปพบกับแพทย์เฉพาะทางชั้นนำเพื่อดำเนินการรักษาที่เลือกไว้

 
ข้อแตกต่างระหว่างการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลกับบริการความเห็นที่สอง >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok