เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลข้อแตกต่างระหว่างการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลกับบริการความเห็นที่สอง

ข้อแตกต่างระหว่างการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลกับบริการความเห็นที่สอง

ข้อแตกต่างระหว่างการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลกับบริการความเห็นที่สอง

การปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อขอความเห็นที่สองเป็นการพบกันครั้งเดียวระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้ป่วย โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนบริการทางการแพทย์จากทีมสหวิชาชีพที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของ Medix นั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ทว่านั่นไม่ใช่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียว…

 

โรคภัยไข้เจ็บเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดที่คนคนหนึ่งจะได้ประสบในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลการวินิจฉัยว่าโรคนั้นพบเจอได้ยากและการพยากรณ์โรคมีความรุนแรง ในยุคที่เราสามารถหาความรู้ออนไลน์ได้ คนส่วนใหญ่มักจะตรวจสอบอาการและการวินิจฉัยโรคออนไลน์ทันที เพื่อค้นหาความคิดเห็นที่สองและคำแนะนำเพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ป่วยเลือกใช้บริการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม พวกเขาจะได้รับคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาหนึ่งฉบับ แทนที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งผ่านการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคล  เมื่อใช้บริการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม ผู้ป่วยมักจะเกิดคำถามมากมายขึ้นในใจ และถูกถาโถมด้วยการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา รวมถึงสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา

 

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลไม่เคยปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่เพียงลำพัง  บริการของเราจะดูแลอยู่เคียงข้างผู้ป่วยตลอดเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคไปจนตลอดกระบวนการรักษาทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้านของผู้ป่วย ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นข้อแตกต่างบางอย่างระหว่างบริการสองประเภทนี้

 

  บริการความเห็นที่สอง บริการของ Medix 
ระยะเวลาในการให้บริการ ให้บริการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สัมพันธ์กับอาการใดอาการหนึ่งของการเจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงได้ และจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง การดูแลรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทบทวน การตรวจประเมิน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ขอบเขตการให้บริการ หนึ่งการปรึกษา = หนึ่งความเห็น แต่ละเคสจะผ่านการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางชั้นนำจากทั่วโลกหลายครั้ง
การประสานงานและการตรวจสอบดูแล ไม่มี การประสานงานและการควบคุมวิธีการรักษา รวมถึงการติดต่อกับแพทย์และ/หรือสถานพยาบาลที่กำลังรักษาอยู่หากจำเป็น
การส่งต่อผู้ป่วย ไม่มี การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าและโรงพยาบาลชั้นนำในสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ความช่วยเหลือ ไม่มี

ศูนย์บริการลูกค้าเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางการแพทย์ สายตรงถึงแพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลและผู้ประสานงานทางการแพทย์

 

การดูแลทางการแพทย์   ไม่มี บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix ช่วยหลีกเลี่ยงการตรวจร่างกายที่ไม่จำเป็นหรือขั้นตอนที่ผิดพลาด
ฉันควรใช้บริการ Medix เมื่อใด >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok