เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลเทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของ Medix

เทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของ Medix

ในยุคสมัยทุกวันนี้ การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้รวดเร็วเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริการ โดยเฉพาะงานด้านการแพทย์ การตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์และการตรวจด้วยภาพถ่ายรังสี เช่น เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) คือ สิ่งที่สำคัญต่อบริการของ Medix  เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไฟล์ภาพถ่ายฉบับเต็มมักมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งทางอีเมลได้ จึงทำให้เสียเวลาไปกับการส่งทางไปรษณีย์หรือการใช้บริการพนักงานส่งเอกสาร

 

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วยได้รับการตรวจทานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสื่อสารความเห็นของแพทย์เฉพาะทางให้ทันเวลาและรักษามาตราฐานการบริการระดับสูง ด้วยเหตุนี้ Medix จึงมอบบริการถ่ายโอนไฟล์ที่สะดวกง่ายดายเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

บริการอัพโหลดภาพถ่ายอย่างปลอดภัย

บริการอัพโหลดภาพถ่ายอย่างปลอดภัยของ Medix เป็นบริการถ่ายโอนไฟล์แบบเอฟทีพี (File Transfer Protocol หรือ FTP) ที่ช่วยให้การถ่ายโอนไฟล์โดยตรงจากลูกค้าไปยังแพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix ใช้เวลาน้อยที่สุด ใช้งานโดยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณได้รับจาก Medix Medical Services Europe Ltd. พร้อมด้วยชื่อและอีเมลของคุณ 

 

สมาชิกในทีมของ Medix ที่มีสิทธิเข้าถึงจะได้รับไฟล์ที่คุณอัปโหลดทันที จากนั้นไฟล์จะถูกลบทิ้งเพื่อความปลอดภัย

 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิก (Electronic Medical Records หรือ EMR)

ภาพถ่ายรังสีและข้อมูลทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ Medixได้รับจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส่วนตัวของเรา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ ได้แก่ ข้อแรก การรับรองว่าข้อมูลทางการแพทย์ของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันแน่นหนา และข้อสอง การสร้างบันทึกรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณสามารถเรียกดูได้ทันทีเมื่อต้องการ  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับประกันคุณภาพมีหน้าที่ดูแลการซ่อมบำรุงระบบของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ป่วย

 
ขั้นตอนในการใช้บริการ >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok