เริ่มบริการ
เริ่มบริการ

Bagaimana Cara Kerjanya?

 

Bagaimana Cara Kerjanya? 

Permulaan Layanan dan Evaluasi Ulang Kondisi Medis

Penugasan tim medis pribadi: dokter spesialis senior dan Perawat Koordinator Medis; Kumpulan dokumen medis: hasil uji, rontgen, rekam medis, dll; Revisi informasi, dan evaluasi ulang kondisi medis Rujukan untuk uji lebih lanjut, jika diperlukan.

Tinjauan, Konsultasi & Rekomendasi

Konsultasi oleh dokter spesialis terkemuka; Evaluasi ulang kondisi medis oleh tim multidisiplin; Tinjauan semua hasil uji, termasuk uji radiologi dan laboratorium, oleh dokter spesialis Medix; Perumusan rekomendasi perawatan; Perumusan program perawatan komprehensif untuk memastikan perawatan yang optimal; Rujukan ke tim medis terkemuka untuk perawatan; Komunikasi yang berkesinambungan dengan tim medis yang menangani, sesuai kebutuhan

Bimbingan, Supervisi & Dukungan

Koordinasi dan bantuan dalam melaksanakan program perawatan; Pemantauan kualitas dan efisiensi perawatan; Dukungan berkesinambungan sesuai kebutuhan pasien dan informasi medis selama 24 jam non-stop 7 hari sepekan; Rangkuman klinis secara tertulis untuk penggunaan di masa mendatang, sesuai kebutuhan

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok