เริ่มบริการ
เริ่มบริการ
Homeเกี่ยวกับ Medixทีมของเรา

ทีมของเรา

ทีมของ Medix ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในหลากหลายสาขาการแพทย์ ผู้มุ่งมั่นที่จะทำงานประสานกันเพื่อวางแผนการรักษาที่ครอบคลุม  สมาชิกในทีมทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญระดับสูง ความตั้งใจในการทำสิ่งจำเป็นทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของป่วย และความสามารถในการแปลศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ให้เป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้

 

ทีมแพทย์

คณะกรรมการและทีมแพทย์ของเราประกอบด้วยแพทย์ชั้นแนวหน้า  ทั้งคณะกรรมการและทีมแพทย์นำโดยผู้อำนวยการทางการแพทย์ ศาสตราจารย์เซลท์เซอร์ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำคนหนึ่งในสาขาอายุรศาสตร์ที่ปฏิบัติงานมานานกว่า 20 ปี

ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยทั่วโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสารสนเทศ ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในสาขาการแพทย์ พัฒนาและปรับฐานข้อมูลทั่วโลกของ Medix ให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ ฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกและศูนย์ความเป็นเลิศยึดถือหลักเกณฑ์การคัดเข้าที่เน้นคุณภาพและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์อย่างเข้มงวด

 

ฐานข้อมูลที่กว้างขวางและขยายขึ้นเรื่อย ๆ ของเราประกอบด้วยฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาและศูนย์การรักษาชั้นนำไปจนถึงความเชี่ยวชาญสาขาย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมในทุกสาขาการแพทย์  ทีมของ Medix ใช้ฐานข้อมูลนี้ในการค้นหาและปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยที่เจาะจงของผู้ป่วย หรือค้นหาศูนย์การรักษาชั้นนำที่ใกล้กับตำแหน่งที่ผู้ป่วยอยู่มากที่สุด ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างนวัตกรรมการให้คำแนะในนำการรักษาและการอำนวยความสะดวก

 

แพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

แพทย์ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลเป็นแพทย์ผู้นำทีมที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยแต่ละราย  แพทย์เหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์หรือกุมารแพทย์ผู้มีคุณสมบัติในการจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่หลากหลาย และมีความรู้กว้างขวางในหลากหลายสาขาการแพทย์

 

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราอยู่ในกลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก โดยพวกเขาสามารถให้ความเห็นที่เป็นกลางผ่านมุมมองความชำนาญพิเศษแพทย์ที่ปรึกษาของเราเป็นผู้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในสาขาของพวกเขา จะให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ในการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เฉพาะเจาะจงมาเป็นเวลานาน  แพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของเราจึงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการในการตัดสินใจของผู้ป่วยแต่ละราย 

พยาบาลผู้ประสานงานการรักษา

พยาบาลผู้ประสานงานการรักษาของ Medix ผ่านการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานที่กว้างขวาง  พยาบาลของเราจะตอบคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วยทุกข้อทันทีด้วยความเป็นมืออาชีพ พยาบาลของเราพร้อมเสมอเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ตลอดจนถ่ายทอดคำแนะนำทางการแพทย์ในลักษณะที่เข้าใจง่ายและสุภาพ  พยาบาลผู้ประสานงานการรักษาเป็นผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วยตั้งแต่แรกและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำคัญในการสื่อสาร เพื่อช่วยให้ขั้นตอนและกระบวนการง่ายขึ้นสำหรับผู้ป่วย

 

ผู้ประสานงานของเรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางในการจัดการระบบทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน 

พยาบาลจะรับมือกับงานด้านการจัดการต่าง ๆ ในการจัดการผู้ป่วยรายบุคคล เช่น การลงเวลานัดหมาย การนัดตรวจและการนัดหมายการรักษา ผู้ประสานงานของเราคำนึงถึงความต้องการและตารางเวลาของสมาชิกเสมอ และมุ่งมั่นที่จะมอบทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาอย่างทันท่วงที

การช่วยเหลือลูกค้า

ตัวแทนช่วยเหลือลูกค้าประจำการพร้อมตอบทุกข้อซักถามทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา >

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถกำหนดค่าคุกกี้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ok